PSFV NERET

NOM EMPRESA: ENERGIES RENOVABLES TERRA FERMA S.L.

TIPUS: FOTOVOLTAICA

POTÈNCIA: 35 MW

MUNICIPI: TREMP

COMARCA: PALLARS JUSSÀ

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 5.283.104,40 €

DESCRIPCIÓ:

Plantegem una planta que respecti el sòl on s’implanta, amb estructures sense formigó i mesures ambientals per convertir-la en un refugi de biodiversitat, sense pesticides ni contaminants de cap mena, compatibles amb una ramaderia i apicultura de qualitat dins la planta.

Allà on sigui aconsellable per minimitzar l’impacte visual es crearan barreres vegetals, amb espècies autòctones.

La seva línia d’evacuació va totalment soterrada fins a SET Llau de Juncs, on comença una línia aèria que recollirà l’energia d’altres projectes de la zona i la portarà fins a la subestació existent de La Pobla de Segur.

ESTALVI CO2: 16.731 T anuals

INVERSIÓ PARTICIPATIVA: 5.283.104,40 €

FASE ACTUAL: PRE-RESERVA

CONDICIONS DE LA INVERSIÓ:

  • Deute subordinat (participació en el finançament del projecte)
  • Inversió mínima 1.000 €
  • Tipus de interès amb que es retribueix la inversió: Euribor a 6 mesos + 4% (amb un màxim del 6,5%)
  • Disposició en un únic pagament
  • Durada esperada de l’amortització total del deute: 12 a 15 anys (en funció de la durada del venciment del deute sènior del projecte)
  • Amortització i pagament d’interessos: Semestral
  • Període de carència: 18 mesos (temps previst de durada de la construcció i posada en marxa)
  • Garanties: garantia del propi projecte (fluxos econòmics i titularitat de l’actiu).

Formulari de reserva

          (**) Obligatori en cas de persones jurídiques